Inicia Sessió

Registrar-se

Després de crear un compte, podreu fer el seguiment de l’estat de pagament, fer el seguiment de la confirmació i també podreu valorar l'experiència un cop finalitzada.
Usuari*
Contrasenya*
Confirma Contrasenya*
Nom*
Cognoms*
Data de Naixement *
Email*
Telèfon*
País*
* Creant un compte significa que estàs d’acord amb els nostres Termes i Condicions i la Política de Privacitat.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Ja ets membre?

Inicia Sessió
Català

Inicia Sessió

Registrar-se

Després de crear un compte, podreu fer el seguiment de l’estat de pagament, fer el seguiment de la confirmació i també podreu valorar l'experiència un cop finalitzada.
Usuari*
Contrasenya*
Confirma Contrasenya*
Nom*
Cognoms*
Data de Naixement *
Email*
Telèfon*
País*
* Creant un compte significa que estàs d’acord amb els nostres Termes i Condicions i la Política de Privacitat.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Ja ets membre?

Inicia Sessió

En la societat actual necessitem un procés de canvi en l’àmbit individual com ja hem comentat reiteradament des d’Ànima de Natura perquè esdevingui col·lectiu, per revalorar el món, per entendre la natura i relacionar-nos-hi millor, per afrontar aquest canvi de paradigma global, per adquirir noves maneres de viure a través de potenciar les pròpies capacitats, competències i talents que com a éssers humans disposem i esdevenir éssers plenament conscients i feliços en concordança amb els propis valors i naturalesa interna i externa, a través d’un canvi de valors i fonamentalment d’actitud, poder beneficiar-nos dels beneficis holístics que la natura ens aporta i a través de la seva capacitat mentora.

Però que és un procés de canvi?

Segons Andrés Martín “el canvi és un procés d’aprenentatge i adaptació, que són dues característiques principals de la nostra espècie, Homo Sapiens, l’animal que més aprenentatge i adaptació ha realitzat al llarg de la història. Encara que el canvi és difícil en humans, si es donen les condicions adequades, som capaços d’aprendre i canviar com ho demostra la història. Aprendre, adaptar-se i canviar forma part del que es podria anomenar “intel·ligència natural”, una característica interessant de la vida al planeta”, el que Pigem anomena “Intel·ligència Vital”, no solament esdevingut per l’home sinó per la resta d’éssers vius. De fet, en els temps que vivim i més amb la pandèmia de covid19, i malgrat que pugui ser paradigmàtic, el més estable és el canvi. Però per fer-ho adequadament cal una “saviesa estratègica” i la “consciència”. La “saviesa estratègica” és la capacitat que implica utilitzar la filosofia i el pragmatisme científic. La “saviesa” per actuar de forma eficaç i obtenir un benestar per un mateix i pels altres. “Estratègica” perquè el canvi és un procés contra la pròpia por de l’organisme biològic i els mecanismes interioritzats al cervell que ha evolucionat per viure amb el mínim esforç per sobreviure, un dels dos objectius bàsics de la vida, a més de reproduir-se.

Per altra banda, segons Torralba “la consciència és un procés d’il·luminació, encara que no en el sentit religiós del terme. És veure el que fins aquell moment no s’havia vist. És adonar-se d’allò que hi ha i que sempre ha estat allí, però que fins aleshores havia quedat velat, havia passat desapercebut, sense ser reconegut. Prendre consciència és el camí que condueix a la maduresa de la vida; marca una fita en la pròpia biografia com a censura entre l’abans i el després”.

Torralba també esmenta que hi ha diferents nivells de consciència:

1. En primer lloc hi ha el nivell més bàsic que consisteix a adonar-se que s’existeix, el do meravellós de ser-hi. Pràctica l’atenció plena, la màxima receptivitat a cada instant. No deixar passar cap experiència, cap vivència, cap emoció, cada acte, per petit i insignificant que sigui ser-ne present.

2. En segon lloc hi ha un segon nivell que s’esdevé quan un pren consciència de la seva unicitat en el món, és a dir, el fet de ser únic i diferent, i al mateix irrepetible en la història de la humanitat. És el resultat d’un treball d’autoconeixement de descoberta dels propis talents i limitacions, d’exploració del cos i de les seves possibilitats, un llarg camí cap endins.

3. El tercer nivell de consciència es dóna quan un és capaç de tenir coneixement d’allò que fa, en virtut de la nostra intel·ligència espiritual.

Un ha de tenir clars alguns principis d’aquest canvi per afrontar-lo amb èxit, i que valgui la pena transcorre durant un temps en un estat d’incertesa fins al nou estat.

Per esdevenir aquest procés de canvi cal també conèixer eines existents com el paradigma anomenat de responsabilitat-atracció-creació que ens permet passar de ser víctimes a creadors de la pròpia vida a través del poder d’escollir que tenim tots i a través també del procés d’adquirir els diferents nivells de consciència esmentats.

Però molt sovint no disposem ni del coneixement, saviesa i eines per dur a terme aquest procés de canvi de forma aïllada i individualitzada, i necessitem l’acompanyament d’un professional que ens hi ajudi, el que des d’AdN hem anomenat guia-acompanyant psiconaturalista. Ja que ho fem des del vessant de la psicologia però des del punt de vista de la saviesa i coneixement que ens aporta l’aprenentatge de la natura.

Hola, et podem ajudar?