Inicia Sessió

Registrar-se

Després de crear un compte, podreu fer el seguiment de l’estat de pagament, fer el seguiment de la confirmació i també podreu valorar l'experiència un cop finalitzada.
Usuari*
Contrasenya*
Confirma Contrasenya*
Nom*
Cognoms*
Data de Naixement *
Email*
Telèfon*
País*
* Creany un compte significa que estàs d’acord amb els nostres Termes i Condicions i la Política de Privacitat.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Ja ets membre?

Inicia Sessió
Català

Inicia Sessió

Registrar-se

Després de crear un compte, podreu fer el seguiment de l’estat de pagament, fer el seguiment de la confirmació i també podreu valorar l'experiència un cop finalitzada.
Usuari*
Contrasenya*
Confirma Contrasenya*
Nom*
Cognoms*
Data de Naixement *
Email*
Telèfon*
País*
* Creany un compte significa que estàs d’acord amb els nostres Termes i Condicions i la Política de Privacitat.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Ja ets membre?

Inicia Sessió
Coneixes quins son els teus valors i significats espirituals davant la vida?
Sabies que quan t’enfades és perquè s’està vulnerant un o més valors davant la Vida?

Des d’Ànima de Natura és fonamental tractar aquest aspecte per poder assolir la missió de l’organització per guiar i acompanyar a l’explorador en el seu procés vital a la Natura.

Els valors segons diferents autors o fonts de referència:

 • “Els valors són els carrils intangibles que guien les nostres accions. Marquen el que és idoni, el que és possible i el que no està permés dins un determinat context sociocultural. Ens permeten avaluar, donar valor al que ens envolta i al que fem.”
 • “Formes diverses en les quals els individus, els processos i els llocs tenen importància, les nostres formes diverses de relacionar-nos amb ells, i les consideracions diverses que entren dins les nostres deliberacions sobre l’acció”. Environmental Values
 • “La qualitat o conjunt de qualitats que fan que alguna cosa o alguna persona sigui preuada, valgui”. Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans
 • “Principis, idees, relacions i experiències que creiem que donen valor, força i gracia a la vida”. Josep-Maria Terricabras.
 • “Entitats immaterials que captem a través de la consciència. Pertanyen a un regne invisible, són la substància de l’ànima”. Francesc Torralba

 
Metàfora preferida d’Ànima de Natura segons Ànima de Natura:

Segons Torralba “Els valors són com petites llavors que solament adquireixen vida quan un és capaç de prendre consciència que hi són. En tot ésser humà hi ha una esfera de qualitats que, degudament conreada, pot créixer i desplegar-se, fer-se gran i assolir tota la seva esplendor”. Segons Torralba “La llavor dóna un fruit quan ha estat regada una vegada i un altra, quan li ha tocat adequadament el sol i l’aire. L’esclat de la tija requereix, però, temps i paciència. Hi ha temps per sembrar i de recollir, però entre un temps i l’altre, hi ha un llarg parèntesi que no és perquè sí. Durant aquest interludi té lloc, secretament, discretament, el creixement de la llavor, la miraculosa alquimia que fa possible la metamorfosi de llavor a planta –o del cuc a papallona–. No es fa créixer una planta estirant-la cap amunt, tampoc no es pot educar –o acompanyar– una persona amb un sol acte. La continuïtat és la clau de tot procés. Cal tenir-ne cura, perquè arreli bé a la terra i es desplegui donant tot el seu esplendor, el que està contingut, secretament, el nucli de llavor, però sense la terra, sense la humitat i treball, aquest potencial no pot transformar-se en realitat. El meravellós potencial que tenen solament es percep quan es tradueixen en actes externs, en accions i en obres, en paraules i fets. És a dir, els valors són al dedins de la persona i, solament creixen i es desenvolupen quan un té consciència d’allò que hi ha dins del seu ésser, quan capta el potencial amagat en si mateix. És a dir, els valors són qualitats intangibles i imperceptibles que habiten en el dedins de la persona. L’altre pot despertar-los, fer-los prendre consciència d’allò que som, d’allò que hi ha en el nostre ésser i no havíem intuït, ni tan sols en somnis. Aquesta és la funció del mestre; despertar, activar la consciència del deixeble per tal que aquest descobreix qui és i què està destinat a fer en el món”

És precisament des d’aquesta darrera metàfora el procés que potencia Ànima de Natura per tal que l’explorador esdevingui una autèntica Ànima de Natura.
 

Resum de VALORS segons Ànima de Natura:

 • Són entitats intangibles
 • Es poden ordenar de forma subjetiva a nivell individual o col·lectiu
 • Són horitzons de referència que mai no assolim plenament però que perseguim al llarg de la vida de forma conscient o inconscient
 • Són dinàmics al llarg de la vida, tot i que hi ha un grup de valors troncals intocables que únicament canvien les seus prioritats al llarg de la vida però no surten de la llista dels propis valors personals.
 • Formen part de la naturalesa més íntima de l’ésser humà, són necessitats que la persona necesita satisfer i que es concreten en l’acció pròpia i dels qui ens envolten o amb qui ens relacionem.
 • NO són necessitats físiques, mentals, emocionals o espirituals, sinó molt més fonamentals i interioritzades de forma holística per part de la persona.
 • La coherència amb els propis valors genera pacificació interior, és a dir, un bon estat d’ànim, una tranquil.litat interior que la podem associar a la felicitat.

 

Què entenem per Significat?

Un cop tinguem els valors els podem classificar segons aquelles necessitats o àmbits vitals als que responguin, i donar un significat concret a la pròpia existència. És a dir, el significat és la concreció o les característiques que cadascun de nosaltres donem als valors en la pròpia existència. És a dir, un mateix valor es pot viure des de diferents significats possibles.

Des d’AdN adoptem aquesta matàfora del F. Torralba, estreta del llibre el “Valor de tenir valors” pel fet de ser més planera i pràctica, més espiritual i real, però sobretot més alineada en el procés de desenvolupament a la persona que realitzem des d’Ànima de Natura, i perquè també s’esmenta la finalitat última que es pretén, que l’explorador esdevingui feliç en finalitzar el procés d’acompanyament i de desenvolupament personal amb AdN, missió de l’organització, és a dir una Ánima de Natura, alineada coherentment entre el que sent, el que viu i que fa.
 

Experiències i formacions relacionades: Guia i acompanyament espiritual a la Natura, Assessorament espiritual, Pràctica contemplativa, Formació Universitària – Postgrau de valors i significats espirituals de la Natura

Hola, et podem ajudar?