Inicia Sessió

Registrar-se

Després de crear un compte, podreu fer el seguiment de l’estat de pagament, fer el seguiment de la confirmació i també podreu valorar l'experiència un cop finalitzada.
Usuari*
Contrasenya*
Confirma Contrasenya*
Nom*
Cognoms*
Data de Naixement *
Email*
Telèfon*
País*
* Creant un compte significa que estàs d’acord amb els nostres Termes i Condicions i la Política de Privacitat.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Ja ets membre?

Inicia Sessió
Català

Inicia Sessió

Registrar-se

Després de crear un compte, podreu fer el seguiment de l’estat de pagament, fer el seguiment de la confirmació i també podreu valorar l'experiència un cop finalitzada.
Usuari*
Contrasenya*
Confirma Contrasenya*
Nom*
Cognoms*
Data de Naixement *
Email*
Telèfon*
País*
* Creant un compte significa que estàs d’acord amb els nostres Termes i Condicions i la Política de Privacitat.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Ja ets membre?

Inicia Sessió

En l’actualitat estem vivint com a societat un canvi de paradigma, la crisi sanitària actual només ens evidencia una ja crisi social i econòmica, que es suma a anteriors crisis recents viscudes. En totes elles es potencia una crisi de valors, d’un vell cap a un nou paradigma.

Una crisi, és una oportunitat de canvi. Entenem el canvi com el més constant que ens toca viure, malgrat que la biologia del nostre cervell no estigui preparada o es resisteixi a acceptar. Aquest canvi s’evidencia en un canvi en les persones, en l’entorn i com ens hi relacionem.
Com hem comentat en articles anteriors, aquest canvi de paradigma que cal afrontar sobre com entenem la natura i com ens hi hem de relacionar està encara en un estat incipient, tot i això cada dia més creix el nombre de persones que optem per aquest nou camí d’aprenentatge vital integrant els valors en el seu model de vida. Som persones que configurem tota una massa crítica que està esdevenint un veritable motor de transformació social, ambiental i cultural. I és en aquest canvi de model de vida on AdN acompanya a transformar vides en el guiatge i acompanyament personal. Però per tal d’acompanyar el procés de canvi de paradigma, cal entendre a què ens estem referint i quines característiques tenen els dos paradigmes, és a dir, d’on venim i cap a on anem col·lectivament parlant.

Els dos paradigmes es tracta de moviments que s’insinuen en la nostra societat, de tendències de caràcter intangible i constructiu vinculades a noves maneres de veure el món i la vida, i que apunten cap a un canvi cultural i civilitzador profund, propi d’un nou paradigma. En la següent taula es mostra les característiques més generals de cada un d’ells que els poden definir a grans trets:

ANTIC PARADIGMA

NOU PARADIGMA

MATERIALISME

POSTMATERIALISME

CULTURA DE L’EGO

CULTURA DE L’ÉSSER

MÓN TANGIBLE

MÓN INTANGIBLE

Cultura del Fer i del Tenir*

Cultura del Ser i del Sentir*

Visió individual, fragmentada i separada, piramidal*

Visió de grup d’unitat, transversal. Sistèmica i còsmica*

Visió parcial de la Persona*

Visió holística de la Persona. Autoconeixement i Autorealització*

Cultura de Valors pensats

Cultura de Valors sentits i viscuts

Tendències de caràcter intangible i constructiu del vell al nou paradigma (Pla nacional de Valors, 2011)

En aquesta taula es concreten els aspectes marcats amb un “*” al mateix temps que es comparen ambdós, en ambdós requadres.

CULTURA DEL FER I DEL TENIR

CULTURA DEL SER I DEL SENTIR

Objectiu maximitzar el Nivell de vida

Objectiu maximitzar la Qualitat de vida

Economia del Bé propi

Economia del Bé comú

Economia regida pel mercat i centrada en els resultats

Economia regida per la persona i centrada en la persona

Economia com a finalitat

Economia com a mitjà

Vinculació de Felicitat amb Fer-Tenir (acumular)

Vinculació de Felicitat amb Ser-Fer-Tenir

Benestar material (riquesa material)

Benestar personal (riquesa personal)

VISIÓ INDIVIDUAL, FRAGMENTADA I SEPARADA, PIRAMIDAL

VISIÓ DE GRUP I D’UNITAT, TRANSVERSAL. SISTÈMICA I CÒSMICA

Consciència de dualitat: “jo” i el “altres

Consciència d’unitat: “nosaltres

Individualisme

Sentit de Grup, de Comunitat i de Contribució.

Societat patriarcal

Societat Col·laborativa

Perspectiva masculina

Perspectiva de gènere

Dependència

Inter-dependència

Ser competitiu des de la Competitivitat

Ser competitiu des de la Cooperació i la Participació

Estructures jeràrquiques i piramidals

Estructures transversals i sensibles

Autoritarisme. Dirigir persones

Lideratge compartit. Dirigir amb les persones

Disciplina

Motivació

Control

Confiança

Uniformitat

Diversitat

Visió fragmentada del món

Visió ecosistèmica

VISIÓ PARCIAL DE LA PERSONA

VISIÓ GLOBAL DE LA PERSONA. AUTOCONEIXEMENT I AUTOREALITZACIÓ

Mirada cap a l’exterior, cap al món objectiu i tangible

Mirada cap a l’interior

Intel·ligència lingüística i lògica-matemàtica, coeficient intel·lectual

Múltiples intel·ligències

Visió Unidimensional de la persona

Visió Multidimensional de la persona. Dimensió física, emocional, mental

Gestió limitada de les competències emocionals

i espiritual

Desconeixement del potencial inherent

Gestió conscient de les competències emocionals

Llenguatge de la raó

Llenguatge del cor

Racionalitat / Intel·lecte

Estructures transversals i sensibles

Coherència conceptual

Intuïció

Recerca inconscient del sentit de la vida

Coherència que dóna fer experiència i vivència

Cocreadors des del coneixement

Recerca conscient de la vida per a l’autorealització. Cocreadors conscients

Podríem definir “el punt de bifurcació” entre una columna i una altra com el moment actual de canvi global que estem vivint, i més accelerat per tota la crisi promoguda per la covid19 i la crisi posteriorment que està venint i vindrà amb més intensitat relacionada amb el canvi climàtic.

Hola, et podem ajudar?