Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Login

Sign Up

After creating an account, you'll be able to track your payment status, track the confirmation and you can also rate the tour after you finished the tour.
Username*
Password*
Confirm Password*
First Name*
Last Name*
Birth Date*
Email*
Phone*
Country*
* Creating an account means you're okay with our Terms of Service and Privacy Statement.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Already a member?

Login

Avís legal

I.- AVÍS LEGAL

Dades d’informació general
Nom: Maria Pellicer Condeminas
NIF: 39923086P
Domicili: Ànima de Natura – Viladrau, les Guilleries
Correu electrònic: animadenatura@animadenatura.com
Telèfon: 661 27 52 56

 

II.- CONDICIONS D’ÚS

1.- CONDICIONS DEL LLOC WEB

Les Condicions d’Ús regulen la utilització del Lloc web d’https://animadenatura.com, que posa a la disposició dels Usuaris.
L’Avís Legal, el tractament de dades de caràcter personal, i la política de cookies, constitueixen en el seu conjunt els termes i condicions que regeixen l’accés i ús de la part pública del Lloc web.

L’accés i utilització del Lloc web per part de l’Usuari suposa que aquest accepta íntegrament i s’obliga a complir per complet els Termes i Condicions del Lloc web. Per tant, l’Usuari ha de llegir atentament les presents Condicions d’Ús així com els restants Termes i Condicions del Lloc web en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el Lloc web, ja que aquests poden sofrir modificacions que serien comunicades a l’Usuari amb el nou accés. La titular de la web es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar els presents Termes i Condicions de la Web.

L’Usuari s’obliga a fer un bon ús del Lloc web, entenent-se per bon ús el que sigui conforme amb la legislació vigent, bona fe i ordre públic. Igualment, l’Usuari es compromet a no usar el Lloc web amb finalitats fraudulents, així com a no dur a terme cap conducta que pogués danyar la imatge, els interessos i els drets de la titular de la pàgina web o de tercers. Així mateix, l’Usuari es compromet a no realitzar cap acte a fi de danyar, inutilitzar o sobrecarregar el Lloc web, o que impedís, de qualsevol forma, la normal utilització i funcionament d’aquest.

S’informa l’Usuari que, en el cas que incompleixi el contingut o les obligacions que es deriven dels Termes i Condicions del Lloc web o de qualssevol altres termes o condicions particulars recollits en el Lloc web, la titular de la web es reserva el dret a limitar, suspendre o acabar el seu accés al Lloc web, adoptant qualsevol mesura tècnica que sigui necessària amb aquesta fi. Així mateix, la titular de la web es reserva la possibilitat d’exercir tals mesures en el cas que sospiti raonablement que l’Usuari està vulnerant qualsevol dels termes recollits en els Termes i Condicions del Lloc web o de qualssevol altres termes o condicions particulars recollits en el Lloc web.

La titular de la web es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda en el Lloc web, incloent els continguts i/o serveis que en ell s’integren, podent fins i tot limitar o no permetre l’accés a aquesta informació, en qualsevol moment i sense previ avís. Especialment, la titular de la web es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés al Lloc web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies aliens a la titular de la web que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat o estàndards adoptats per a l’adequat funcionament d’aquest Lloc web. A aquest efecte, la titular de la web es reserva la facultat de, en tot moment, decidir sobre la continuïtat dels serveis de la societat de la informació que presta a través del Lloc web.

 

2.- RESPONSABILITAT

L’Usuari ha de conèixer que les comunicacions a través de xarxes obertes estan exposades a una pluralitat d’amenaces que fa que no siguin del tot segures. En virtut d’això, és responsabilitat de l’Usuari adoptar les mesures tècniques adequades per a controlar raonablement aquestes amenaces i, de manera inexcusable, tenir sistemes actualitzats de detecció de programari maliciós com a virus, troians, etc., així com tenir actualitzats els pegats de seguretat dels corresponents navegadors. A aquest efecte es recomana a l’Usuari acudir al seu proveïdor de serveis d’accés a Internet que podrà facilitar-li solucions adequades a les seves necessitats, així com revisar aquestes solucions amb caràcter periòdic. Amb l’abast màxim permès per la legislació aplicable, la titular del lloc web no es responsabilitza dels danys i perjudicis causats a l’Usuari a conseqüència de riscos inherents al mitjà emprat, ni dels ocasionats per les vulnerabilitats en els seus sistemes i eines. La titular de la web no garanteix tampoc la total seguretat dels seus sistemes i encara que té adoptades mesures de seguretat adequades, no pot descartar-se de manera absoluta l’existència de vulnerabilitats i, en conseqüència, l’Usuari ha de ser previngut i diligent en la interactuació amb el Lloc web.

El Lloc web pot ser utilitzat solament per a ús personal i no comercial. L’Usuari no podrà en cap cas divulgar informació comercial o dur a terme qualsevol activitat comercial en el Lloc, en qualsevol forma i en qualsevol condició.

La titular de la web no assumeix cap responsabilitat que pogués derivar-se de:

 • La utilització incorrecta dels continguts del seu web, reservant-se el dret de modificar-los, suprimir-los o limitar o eliminar l’accés als mateixos temporal o definitivament quan ho estimi pertinent, així com dels problemes tècnics que pogués patir l’usuari durant la seva connexió amb la web.
 • Els perjudicis que poguessin ser ocasionats per terceres persones a través d’intromissions o suplantacions il·legítimes que escapin del control de la titular de la web.
 • Els errors de seguretat derivats de la utilització d’ordinadors o altres dispositius que estiguin infectats per virus informàtics, cucs, troians, etc., o del fet d’utilitzar versions no actualitzades de navegadors que poguessin produir un mal funcionament, així com d’una mala utilització del navegador.
 • Els possibles desajustaments que poguessin originar-se temporalment entre les condicions dels productes i serveis oferts per la titular i els publicats a través de la web.

Així mateix, la titular informa l’usuari que la funció dels enllaços que apareixen en aquesta pàgina a altres llocs web aliens a la titular és exclusivament facilitar-li l’accés a informació, utilitats i serveis, sense que en cap cas suposi suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests. Per tant, en cap cas la titular garanteix les informacions, serveis o productes que puguin existir en aquests llocs web pel que no respondrà de possibles danys o perjudicis que puguin derivar-se de la contractació de serveis i productes, utilització o simple accés a la citada informació ni del compliment de la legislació vigent per aquests tercers, especialment, de la relativa a protecció de dades de caràcter personal i comerç electrònic.

La titular no està obligada a controlar la utilització que terceres persones facin del seu lloc web, i, en conseqüència, no és responsable del mal ús que aquestes terceres persones poguessin fer, sent de la sencera responsabilitat d’aquestes l’incompliment de les condicions contingudes en aquest avís legal. En particular, la titular de la web no es responsabilitza pel contingut o manifestacions que poguessin efectuar-se en qualsevol fòrum o debat vinculat amb aquest website, quedant prohibida qualsevol transmissió de dades que els usuaris puguin realitzar que infringeixi els drets de propietat de tercers o el contingut dels quals sigui il·legal, difamant o immoral, reservant-se el dret d’impedir o prohibir l’accés a qualsevol usuari que introdueixi en el website continguts contraris a les normes legals o immoral, i reservant-se el dret d’exercir les mesures legals que estimi oportunes per a evitar aquest tipus de conductes.

 

3.-ENTORN SEGUR

La titular de la web proporciona un entorn segur tant a les operacions i consultes realitzades a través del seu web, com a tots els formularis que contenen dades personals.
Tota aquesta informació es transmet utilitzant encriptació de dades mitjançant el protocol de xitratge requerit a aquest efecte, que garanteix la confidencialitat dels missatges impedint que terceres persones puguin veure o capturar la informació que s’intercanvia.

 

4.- DRETS DE LA TITULAR DE LA WEB
 • Conservar, modificar o suspendre el seu web sense previ avís.
 • Rebutjar l’accés a les eines informàtiques a clients en cas d’incompliment d’aquestes condicions.
 • Procedir a corregir o esmenar errors humans o informàtics.

 

5.- DRETS DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

La titular de la web té els drets de propietat intel·lectual sobre els “Continguts” del website, entesos aquests, sense efecte limitatiu, els textos, documents, imatges, vídeos, enregistraments sonors, dissenyo gràfic i interfície d’usuari del Lloc web, codi de la web -incloent la disposició dels continguts en aquesta-, dret sui generis sobre les bases de dades subjacents, els programes d’ordinador subjacents (inclosos els codis font i objecte) i, en definitiva, tots els elements que integren el Lloc web, per la qual cosa queda prohibida la reproducció, distribució, comunicació pública, i transformació, sense l’autorització prèvia de la titular de la web derivant-se les responsabilitats al fet que pertoqués a conseqüència de la vulneració de les lleis de propietat intel·lectual.

L’ús del Lloc web per part de l’usuari no suposa la cessió de cap dret de propietat intel·lectual i/o industrial sobre el Lloc web, els Continguts i/o els signes distintius de la titular. A aquest efecte, i excepte en aquells supòsits en els quals estigui legalment permès o mediï prèvia autorització de la titular de la web, queda expressament prohibit a l’usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció i/o reutilització del Lloc web, els seus Continguts i/o els signes distintius de la titular o de qualssevol altres tercers incorporats al Lloc web. La titular es reserva la possibilitat d’exercir les accions legals que corresponguin contra els Usuaris que violin o infringeixin els drets de propietat intel·lectual i/o industrial.

Sense el previ consentiment escrit de la titular, l’usuari no podrà referir-se a si mateix com un representant autoritzat de la titular de la web en promocions, anuncis, ni utilitzar els logos, marques comercials, marques de serveis, o qualsevol altra variant de les anteriors, o llançar qualsevol anunci públic referit a la titular de la web o al contracte actual.

La titular es reserva el dret d’utilitzar i reproduir a títol gratuït les imatges i vídeos relatius a les seves instal·lacions i activitats que els usuaris publiquin a les xarxes socials i Internet.

 

6.- ESTABLIMENT D’ENLLAÇOS AMB EL LLOC WEB

Queda prohibit l’establiment d’enllaços amb destinació al Lloc web, tret que el mateix hagi estat prèviament autoritzat per la titular de la web. En l’autorització que a aquest efecte concedís la titular per a l’establiment de l’enllaç, que haurà de formalitzar-se de manera expressa i escrita, hauran de pactar-se detalladament les condicions de tal enllaç pel que fa a frames, marcs, visualitzacions i control de continguts a enllaçar.

 

7.- LLOCS ENLLAÇATS

El Lloc web pot albergar enllaços a llocs de tercers. En fer clic en aquests enllaços, l’Usuari reconeix que la titular no pot garantir el contingut d’aquests, i accepta, per tant, accedir als mateixos pel seu propi risc. En tals casos, la titular actuaria com un prestador de serveis d’intermediació, segons el que es disposa en l’article 17 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic. D’acord amb el que es preveu en la citada legislació, la titular no serà responsable dels serveis i continguts facilitats a través dels Llocs Enllaçats.

L’existència de Llocs Enllaçats no comporta recomanació, promoció, identificació o conformitat de la titular de la web amb les manifestacions, continguts o serveis proporcionats a través dels Llocs Enllaçats. Per tant, la titular no es fa responsable del contingut dels Llocs Enllaçats, ni de les seves condicions d’ús i polítiques de privacitat, sent l’usuari l’únic responsable de comprovar-los i acceptar-los cada vegada que accedeixi i usi els mateixos.

 

8.- COMUNICACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT I INADEQUAT

Si l’usuari tingués coneixement que alguna d’informació o contingut del Lloc web o facilitats a través del mateix és il·lícit, lesiu de drets de tercers o contrari al que s’estableix en les presents Condicions d’Ús o, de qualsevol altra manera, contrari a la moral, usos i bons costums, podrà posar-se en contacte amb la titular de la web indicant els següents extrems:

 • dades personals i de contacte del comunicant.
 • descripció dels fets que considera inapropiats, així com a direcció concreta en la qual es troba disponible.

La recepció per part de la titular de la comunicació ut supra indicada no suposarà el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats pel comunicant quan això no resulti palmari i evident. En qualsevol cas, la titular es reserva el dret de suspendre o retirar els continguts que, fins i tot no sent il·lícits, resultin contraris a les normes establertes en aquestes Condicions d’Ús, sospesant en cada cas els béns jurídics en conflicte.

 

9.- INTEGRALITAT

Si una o diverses de les disposicions de les presents Condicions es declaren nul·les en virtut de l’aplicació d’una llei, reglament o qualsevol altra disposició normativa, o després d’una decisió judicial o administrativa ferma, les restants disposicions conservaran la seva validesa i abast.

El fet que una de les parts no hagi exigit l’aplicació d’una clàusula qualsevol de les presents Condicions de manera permanent o temporal, no podrà considerar-se en cap cas com una renúncia a aquesta clàusula.

 

10.- LEGISLACIÓ APLICABLE I JURISDICCIÓ

Conforme al que es disposa en l’article 3 de la Llei 34/2002 d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, les lleis aplicables als serveis de la societat de la informació que la titular presta a través del Lloc web seran les d’Espanya.
Qualsevol qüestió que pogués plantejar-se en relació amb les condicions contingudes en aquest avís legal, se sotmetrà expressa i exclusivament als Tribunals i Jutjats de Vic i els seus superiors jeràrquics, renunciant a qualsevol altre fur o domicili que pogués ser aplicable a les parts.

 

III.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I PROTECCIÓ DE DADES

Responsable del tractament:
Maria Pellicer Condeminas
Domicili: Masia Ànima de Natura – Sant Hilari Sacalm (Pla de les Arenes)
Correu electrònic: lopd@animadenatura.com

A través del present avís, la responsable informa els clients i als usuaris del lloc web que, en compliment del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la Protecció de les Persones Físiques respecte al tractament de dades personals i a la lliure circulació de dades i la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, les dades personals facilitades seran incorporats al nostre arxiu de la seva titularitat.

L’accés al nostre lloc web no exigeix que l’usuari realitzi un registre previ. No obstant això, l’accés i navegació a través d’aquest espai web suposa que l’usuari accepta íntegrament la present política de privacitat i de les cookies.

I. Legitimació del tractament
La legitimació per a dur a terme el tractament de les dades dels usuaris es troba en el consentiment de l’interessat, sol·licitat pel cas concret.

Pel seu costat, la gestió de la contractació de serveis, pagament, facturació i enviaments corresponents, està legitimada per la pròpia execució del contracte.

El tractament de les dades amb la finalitat de remetre butlletins electrònics sobre serveis, esdeveniments, i notícies relacionades amb la nostra activitat professional, es basa en el consentiment.
Igualment, es podrà utilitzar la informació de l’usuari per al compliment de les diferents obligacions legals de la responsable del tractament.

Si els Usuaris publiquen comentaris en la web, es recopilen les dades que es mostren en el formulari de comentaris, així com l’adreça IP del visitant i la cadena d’agents d’usuari del navegador per a ajudar a la detecció de spam. Una cadena anònima creada a partir de la teva adreça de correu electrònic (també dita hash) pot ser proporcionada al servei de Gravatar per a veure si l’estàs usant. La política de privacitat del servei Gravatar està disponible aquí: https://automattic.com/privacy/. Després de l’aprovació del teu comentari, la imatge del teu perfil és visible per al públic en el context del seu comentari.

II. Finalitat del tractament
L’informem que es recullen exclusivament les dades necessàries per al correcte desenvolupament de la relació existent entre les parts, i en concret, per a alguns/as de les següents finalitats:

 • Gestionar la contractació de serveis i aquelles gestions administratives pròpies de la relació existent.
 • Gestionar l’ús de qualsevol d’aquelles funcionalitats que es posa a la seva disposició en aquest espai web, incloent, de manera enunciativa, i per tant, no limitativa, la subscripció als butlletins informatius, les consultes o sol·licituds d’informació, i l’espai de comentaris.
 • Gestionar la realització de campanyes publicitàries mitjançant dispositius de seguiment de l’activitat dels destinataris amb la finalitat de conèixer l’obertura de correus i la pulsació dels enllaços continguts en el mateix amb la finalitat d’elaborar amb aquesta informació recollida, informes de seguiment de campanyes.
 • Gestionar el registre d’entrada a les instal·lacions.
 • Gestionar les dades dels Usuaris que vulguin col·laborar.

L’usuari garanteix l’autenticitat de les dades comunicades i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes. Les dades de caràcter personal que ens faciliti seran sempre tractats de conformitat amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

Li comuniquem que la responsable és la destinatària final d’aquestes dades i és qui decideix sobre la finalitat, el contingut i l’ús del tractament de les dades de caràcter personal que ens facilitin els usuaris.
III. Comunicació de dades
Li recordem que no es realitzessin cessions a tercers, excepte en cas d’obligació legal.
IV. Mesures de seguretat
D’acord amb la normativa vigent, la responsable del tractament garanteix que ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives necessàries per a mantenir el nivell de seguretat requerit en atenció a la naturalesa de les dades personals tractats.
La responsable del tractament fa patent el seu compromís amb la protecció de les dades personals i la privacitat dels usuaris, i duu a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per a evitar la seva pèrdua, manipulació, difusió o alteració.
V. Període de conservació de les dades
L’informem que les seves dades seran suprimides en el moment que revoqui el seu consentiment, procedint a la seva destrucció, excepte en el cas que existeixi una norma legal que requereixi la seva conservació, procedint, en aquest cas, al bloqueig de les dades fins que transcorri el termini de conservació.
VI. Drets dels usuaris
Finalment, també l’informem que en qualsevol moment pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició respecte a les seves dades de caràcter personal prevists a la normativa en matèria de protecció de dades, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del document d’identitat al correu electrònic lopd@animadenatura.com

En concret, pot exercir els drets que es desenvolupen a continuació:

 • Revocar els consentiments atorgats.
 • Obtenir confirmació sobre si la responsable del tractament està tractant dades personals que els concerneixen o no.
 • Accedir a les seves dades personals.
 • Rectificar les dades inexactes o incompletes.
 • Sol·licitar la supressió de les seves dades quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats per les quals van ser recollides.
 • Exercir la limitació del tractament de les dades quan es compleixi alguna de les condicions previstes en la normativa de protecció de dades.
 • En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular al tractament de les seves dades, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. La responsable del tractament deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Obtenir intervenció humana, a expressar el seu punt de vista i a impugnar les decisions automatitzades adoptades per part de la responsable del tractament.
 • Sol·licitar la portabilitat de les seves dades.

En cas de disconformitat en relació a la tramitació de les seves dades pot presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, organisme que ostenta l’autoritat de control en la matèria, situada en C/ Jorge Juan, 6 (28001 Madrid).
Aquest lloc web pot contenir enllaços a pàgines externes. La responsable del tractament no assumeix cap responsabilitat sobre els continguts ni sobre qualsevol altre aspecte relacionat amb aquestes pàgines o llocs web.

La responsable es reserva el dret a modificar la present política de privacitat d’acord amb el seu propi criteri, o motivat per un canvi legal, jurisprudencial, o doctrinal de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades. L’ús de la web després dels canvis implicarà l’acceptació d’aquests.

Hola, et podem ajudar?