Inicia Sessió

Registrar-se

Després de crear un compte, podreu fer el seguiment de l’estat de pagament, fer el seguiment de la confirmació i també podreu valorar l'experiència un cop finalitzada.
Usuari*
Contrasenya*
Confirma Contrasenya*
Nom*
Cognoms*
Data de Naixement *
Email*
Telèfon*
País*
* Creant un compte significa que estàs d’acord amb els nostres Termes i Condicions i la Política de Privacitat.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Ja ets membre?

Inicia Sessió
Català

Inicia Sessió

Registrar-se

Després de crear un compte, podreu fer el seguiment de l’estat de pagament, fer el seguiment de la confirmació i també podreu valorar l'experiència un cop finalitzada.
Usuari*
Contrasenya*
Confirma Contrasenya*
Nom*
Cognoms*
Data de Naixement *
Email*
Telèfon*
País*
* Creant un compte significa que estàs d’acord amb els nostres Termes i Condicions i la Política de Privacitat.
Please agree to all the terms and conditions before proceeding to the next step

Ja ets membre?

Inicia Sessió

Participació al cicle de Seminaris Web: Salut i Natura. Pràctiques innovadores per a una integració efectiva. 

El Campus Sectorial de la Universitat de Girona juntament amb la Xarxa de Conservació de la Natura han organitzat un cicle de xerrades telemàtiques durant aquest passat mes de juny i juliol, en relació al binomi Natura i Salut anomenades “Salut i Natura. Pràctiques innovadores per a una integració efectiva”, on hi hem participat des d’Ànima de Natura. Ànima de Natura en formació constant!!

L’objectiu d’aquesta iniciativa ha estat presentar i debatre experiències innovadores i de referència a l’entorn del binomi salut i natura que posin en valor la contribució fonamental de la natura en la salut física, mental i espiritual. En el context actual de pandèmia s’han fet més evidents les aportacions positives del contacte amb la natura i, sobretot, els efectes negatius que té en la salut i el benestar de les persones el fet de no tenir-hi accés.

En total s’han dut a terme 5 seminaris web, cada una d’ells sobre una temàtica diferent:

  • Sessió 1. La salut planetària, una visió integral
  • Sessió 2. Conservació i restauració dels espais agraris i el patrimoni natural
  • Sessió 3. La integració de la natura i la salut en els plans territorials, urbanístics i sectorials
  • Sessió 4. Infraestructura blava i verda urbana i periurbana
  • Sessió 5. El desplegament de la prescripció de natura

Podeu trobar tota la informació respectiva, respecte els ponents que hi van participar i materials que es van proporcionar en aquest enllaç. Així com tornar a veure les xerrades impartides a través de les gravacions que trobareu en aquest enllaç.

Aquesta iniciativa dóna resposta i continuïtat a la Declaració sobre la interdependència entre Salut i Natura que va originar el gener de 2019 que la signem moltes organitzacions, empreses i entitats, i persones a títol individual entre elles Ànima de Natura, i d’on va sorgir la taula de treball de Natura i Salut. 

L’objectiu de la nostra participació en aquest cicle ha estat formar-nos, actualitzar-nos i aprendre respecte els coneixements que s’extreuen dels estudis científics que es van duent a terme entorn aquest binomi de Salut i Natura, amb que ens fonamentem en les nostres experiències que duem a la pràctica, a la vegada conèixer altres experiències, iniciatives i realitats a nivell internacional que ens amplien els horitzons i els nostres aprenentatges. Ànima de Natura en formació constant!

Després de la participació a la conferències, destaquem la qualitat dels ponents que hi han intervingut en cada una de les temàtiques, amb una gran rellevància i posada en context respecte l’actualitat de pandèmia o post pandèmia a la que ens afrontem, i agraïm els aprenetatges que n’hem extret que seguirem posant en pràctica i en coneixement de la societat a través de les xerrades que oferim al públic, i sobretot posat en pràctica a través de les nostres experiències i formacions.  

Finalment també ens agradaria considerar, valorar i felicitar la iniciativa d’aquestes jornades per part del membres organitzadors, Xarxa de Conservació de la Natura i el Campus Sectorial de la Universitat de Girona,  així com la qualitat de l’organització formada per les persones que en algun moment o altra, abans, durant o després de cada seminari ho ha fet possible, a través dels enviaments dels correus i recordatoris amb tota la informació d’enllaços, materials i valoracions.  Ens ha donat l’oportunitat de trobar-nos (encara que sigui online) amb altres professionals i entitats del sector, i poder interaccionar i aprendre els uns dels altres.

Moltes gràcies per fer-ho possible a l’organització, i a tots els participants que hi han format part per promoure un debat posterior ric, interessant, de gran qualitat i actualitat!

 

Hola, et podem ajudar?